FAQs Complain Problems

आवास पुनर्निर्माण तथा प्रवालिकरण सम्बन्धी पालिका प्रोफाइल

आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धी गाउँपालिकाको प्रोफाइल:

प्रोफाइलको लागि तलरहेको लिंकमा हेर्न सकिनेछ:

नेपाली माध्यमको लागि: http://202.51.74.207/recent-palika-document/22008/np/

अंग्रेजी माध्यमको लागि: http://202.51.74.207/recent-palika-document/22008/en/

आर्थिक वर्ष:

जनमत

तपाईलाई हाम्रो सेवा कस्तो लाग्यो ?