FAQs Complain Problems

नाता प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
२००
आवश्यक कागजातहरु: 

सबै परिवारको नागरिकताको फोटोकपी, नावालकको हकमा जम्न दर्ताको प्रमाण पत्र, सबै परिवारको फोटो पासपोर्ट साइज

जनमत

तपाईलाई हाम्रो सेवा कस्तो लाग्यो ?