FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण_आश्विन_कार्तिक ७६/७७ 12/13/2019 - 14:44 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण आश्विन-कार्तिक .PDF
श्रावण महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण ७६/७७ 09/10/2019 - 13:04 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण पठाइएको सम्बन्धमा .PDF
पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चौमासिक (वार्षिक) प्रगति प्रतिवेदन ७६/७७ 07/31/2019 - 14:37 PDF icon पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चौमासिक (वार्षिक) प्रगति प्रतिवेदन पठाइएको सम्बन्धमा.PDF
असार महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण ७६/७७ 07/27/2019 - 16:25 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण पठाइएको सम्बन्धमा.PDF
जेष्ठ महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण ७५/७६ 06/27/2019 - 18:48 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण _जेष्ठ.PDF
बैशाख महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण ७५/७६ 05/28/2019 - 16:12 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण _बैशाख २०७६ .PDF
व्यक्तिगत घटना दर्ता वार्षिक विवरण ७५/७६ 05/09/2019 - 17:57 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक विवरण पठाइएको सम्बन्धमा.pdf
साप्ताहिक व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा चैत्र महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण ७५/७६ 04/26/2019 - 09:10 PDF icon साप्ताहिक व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा चैत्र महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण .PDF
व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण_फागुन ७५/७६ 03/22/2019 - 17:21 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण _फाल्गुन.PDF
व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण_माघ ७५/७६ 02/21/2019 - 10:03 PDF icon विवरण पठाइएको सम्बन्धमा_माघ.PDF

Pages

जनमत

तपाईलाई हाम्रो सेवा कस्तो लाग्यो ?