FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शैलुङ गाउँपालिकाको नक्सापास सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 06/08/2021 - 17:28 PDF icon राजपत्र_भवन निर्माण .pdf
शैलुङ गाउँपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि ७६/७७ 04/15/2021 - 08:31 PDF icon करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन निर्देशिका ,क्रमसंख्या ५.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 08/07/2019 - 12:20 PDF icon आर्थिक ऐन 2076.pdf
विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 06/22/2019 - 09:55 PDF icon विनियोजन एन २०७५-०७६.pdf
शैलुङ गाउँपालिकामा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम वा आयोजना संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 10/29/2018 - 16:33 PDF icon कार्यक्रम वा आयोजना संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf
अनाथ तथा जोखिम युक्त बालबालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 10/29/2018 - 15:52 PDF icon अनाथ तथा जोखिम युक्त बालबालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
शैलुङ गाउँपालिकाबाट हुने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ ७५/७६ 10/29/2018 - 14:03 PDF icon शैलुङ गाउँपालिकाबाट हुने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४.pdf
शैलुङ गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन,२०७४ ७५/७६ 10/29/2018 - 13:57 PDF icon शैलुङ गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन,२०७४ .pdf
शैलुङ गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 10/29/2018 - 13:52 PDF icon शैलुङ गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
शैलुङ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ ७५/७६ 10/29/2018 - 13:48 PDF icon शैलुङ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७४.pdf

Pages

जनमत

तपाईलाई हाम्रो सेवा कस्तो लाग्यो ?