FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही विवरण (दोस्रो त्रैमासिक) ८०/८१ Tuesday, January 30, 2024 - 16:06 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही २०८०.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही विवरण (प्रथम त्रैमासिक ) ८०/८१ Tuesday, January 30, 2024 - 16:05 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही २०८०.pdf
आ.व. २०७९/८०मा चौथो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण ८०/८१ Sunday, July 23, 2023 - 17:05 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता चौथो चौमासिक_.pdf
तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राहीको विवरण ७९-८० Wednesday, May 10, 2023 - 11:42 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण.pdf
आ.व. २०७९/०८० को प्रथम चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही विवरण ७९-८० Friday, January 6, 2023 - 14:01 PDF icon पहिलो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभ्ग्राहि विवरण.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण ७९-८० Friday, January 6, 2023 - 13:41 PDF icon आ व २०७८-२०७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण.pdf
तेस्रो चौमासिक २०७४/२०७५ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही विवरण ७४/७५ Tuesday, June 12, 2018 - 16:51 PDF icon सामाजिक सुराक्षा लाभग्राही विवरण वडा नं.१.pdf, PDF icon सामाजिक सुराक्षा लाभग्राही विवरण वडा नं.२.pdf, PDF icon सामाजिक सुराक्षा लाभग्राही विवरण वडा नं.३.pdf, PDF icon सामाजिक सुराक्षा लाभग्राही विवरण वडा नं.४.pdf, PDF icon सामाजिक सुराक्षा लाभग्राही विवरण वडा नं.५.pdf, PDF icon सामाजिक सुराक्षा लाभग्राही विवरण वडा नं.६.pdf, PDF icon सामाजिक सुराक्षा लाभग्राही विवरण वडा नं.७.pdf, PDF icon सामाजिक सुराक्षा लाभग्राही विवरण वडा नं.८.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको वडागत विवरण ७३/७४ Monday, March 12, 2018 - 16:38 PDF icon कुन वडाबाट कतिजनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुभो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस । 

जनमत

तपाईलाई हाम्रो सेवा कस्तो लाग्यो ?