FAQs Complain Problems

व्यवसाय नवीकरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
वार्षिक कारोवारको आधारमा १ %
आवश्यक कागजातहरु: 

१) निवेदन पत्र
२) नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
३) स्थानीय तहबाट दर्ता भएको व्यवसाय दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
४) बहाल सम्झौताको प्रतिलिपि
५) आफ्नै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद

जनमत

तपाईलाई हाम्रो सेवा कस्तो लाग्यो ?