FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शैलुङ गाउँपालिकाबाट हुने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ ७५/७६ 10/29/2018 - 14:03 PDF icon शैलुङ गाउँपालिकाबाट हुने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४.pdf
शैलुङ गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन,२०७४ ७५/७६ 10/29/2018 - 13:57 PDF icon शैलुङ गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन,२०७४ .pdf
शैलुङ गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 10/29/2018 - 13:52 PDF icon शैलुङ गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
शैलुङ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ ७५/७६ 10/29/2018 - 13:48 PDF icon शैलुङ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७४.pdf
शैलुङ गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७४ ७५/७६ 10/29/2018 - 13:38 PDF icon शैलुङ गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७४.pdf
शैलुङ गाउँपालिकाको विपत व्यवस्थापन ऐन २०७४ ७५/७६ 10/29/2018 - 13:29 PDF icon शैलुङ गाउँपालिकाको विपत व्यवस्थापन ऐन २०७४ .pdf
शैलुङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 10/29/2018 - 13:17 PDF icon शैलुङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि २०७४ .pdf
शैलुङ गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४ ७५/७६ 10/29/2018 - 13:16 PDF icon शैलुङ गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४.pdf
शैलुङ गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४ ७५/७६ 10/29/2018 - 13:15 PDF icon शैलुङ गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४.pdf
शैलुङ गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 10/29/2018 - 13:04 PDF icon शैलुङ गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि २०७४.pdf

Pages

जनमत

तपाईलाई हाम्रो सेवा कस्तो लाग्यो ?