FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजश्व सुधार कार्ययोजना, २०७८ ०७८/०७९ 07/16/2022 - 11:06 PDF icon 1. FINAL RIAP_Shailung RM.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि,२०७८ ७७/७८ 09/22/2021 - 11:54 PDF icon राजपत्र_बातावरणीय .pdf
विद्यार्थी मुल्यांकन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 09/22/2021 - 11:00 PDF icon राजपत्र_विद्यार्थी मुल्यांकन .pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारणकोष संचालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 09/22/2021 - 10:58 PDF icon राजपत्र_लैङ्गिक हिंसा .pdf
शैलुङ गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७८ ७७/७८ 09/22/2021 - 10:53 PDF icon राजपत्र_कार्य संचालन निर्देशिका .pdf
शैलुङ गाउँपालिकाको कोल्ड स्टोर संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८ ७७/७८ 09/22/2021 - 10:52 PDF icon राजपत्र_कोल्डस्टोर .pdf
विनियोजन ऐन,२०७८ ७७/७८ 09/22/2021 - 10:49 PDF icon राजपत्र_विनियोजन ऐन २०७८ .pdf
आर्थिक ऐन,२०७८ ७७/७८ 09/22/2021 - 10:47 PDF icon राजपत्र_आर्थिक ऐन २०७८ .pdf
टोल बिकास संस्था (गठन तथा परिचालन ) कार्यविधि,२०७८ ७७/७८ 09/22/2021 - 10:44 PDF icon राजपत्र_टोल विकास .pdf
शैलुङ गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण कार्यविधि,२०७८ ७७/७८ 09/22/2021 - 10:41 PDF icon राजपत्र_समावेशीकरण.pdf

Pages

जनमत

तपाईलाई हाम्रो सेवा कस्तो लाग्यो ?